Yolcu Vagon Çeşitleri

Yolcu Vagon Çeşitleri :
1.Kompartımanlı Yolcu Vagonları : Bu vagonlar her kompartımanda karşılıklı üçer kişi olmak üzere 6 kişi oturabilecek şekilde inşa edilmişlerdir.(2.mevki kompartımanlı vagonlarda 8 kişi oturabilir)
2. Kuşetli Yolcu Vagonları : Bu vagonlar da kompartımanlı vagonlar gibidir. Ancak, oturulan yerlere dizayn değişikliği ile her kompartımanda 4 veya 6 kişinin yatabilmesini mümkün kılan yatak düzeni oluşturulmuştur.
3. Yataklı Vagonlar : Gece boyu yolculuk yapıldığında yolcuların oturarak veya yatarak seyahat etmelerini sağlayacak şekilde kompartımanlı olarak yapılmışlardır. Her kompartıman 2 kişiliktir.
4. Pulman Vagonlar : Yolcu otobüslerine benzer şekilde koltuk düzenli yapılmışlardır. Ancak, koltuklar daha geniş, aralarındaki mesafe daha fazla ve dinlenmek veya uyumak için sırt bölümü geriye yatabilir, aynı zamanda kendi ekseni etrafında 180 derece dönebilecek şekilde yapılmışlardır. İkişerli iki sıra(2+2) veya iki ve tek sıra(2+1) yanyana olacak şekilde sıralanırlar.
5. Yemekli(Restoran) Vagonlar : Bu vagonlar, mutfak bölmeli olup, yolculara yemek ve içecek servisi yapılacak şekilde dizayn edilmişlerdir.
6. Banliyö Vagonları : Kısa mesafeli yolculuklarda kullanılan bu vagonlarda oturma yeri az, ayakta seyahat etme alanı fazladır.
7. Salon Vagonları : Özel dizayn edilmiş olup, salonu, banyosu, mutfağı, yatak kompartımanı, WC’si olan vagonlardır.
8. Yolcu Furgonları : Tren personelinin faydalandığı vagonlar olup, bagaj taşıma kapasitelidir.
9. Posta Vagonları : PTT hizmetlerinde kullanılan özel dizaynlı vagonlardır.
10. Özel Vagonlar : Özel amaçlara uygun olacak şekilde dizayn edilmiş vagonlardır. Sinema, sergi, disko vb. tipteki amaçlar için kullanılırlar.


ein Bild
 


ein Bild

TVS 2000 Seri Vagonlar :

Kompartımanlı Vagon


ein Bild

Pulman Vagon


ein Bild

Kuşetli Vagon


ein Bild

Yataklı Vagon


ein Bild

Yemekli Vagon


ein Bild

Konferans Vagonu
ein Bild

Jeneratör Vagonu


ein Bild

M 10 Seri Vagonlar :

M 10 Pulman Vagonu


ein Bild

M 70 Yemekli Vagonu


ein Bild

M 80 Bedensel Engellier İçin Pulman Vagonu


ein Bild

 

 

 

Yük Vagonları ve Çeşitleri :
Taşınacak yükün cinsi de düşünülerek, değişik tip ve özelliklerde inşa edilmiş vagonlardır. Yükün emniyetli bir şekilde taşınabilmesi için, dış hava şartlarından zarar görebilecek veya etkilenebilecek yükler için kapalı tip, dış hava şartlarından etkilenmeyecek biçimde taşınacak yükler için ise açık olmak üzere çok değişik tip ve özelliklerde vagon imalatı yapılmıştır. Yükün doldurulup boşaltılması kapasitesi gibi özellikler de düşünülerek iki dingilli, bojili ve çok dingilli olarak imal edilmiş çekilen vasıtalardır.
Yük vagonları dış hava şartları da düşünülerek kapalı ve açık olmak üzere 2 tipte yapılmışlardır. Aşağıda TCDD’de kullanılan kapalı ve açık tipteki yük vagonlarının tip işaretleri ile kullanım amaçları belirtilmiştir.
A. Kapalı Tip Yük Vagonları : Dış hava şartlarından zarar görebilecek tipteki eşya, meyve, sebze, canlı hayvan vb. ile sıvı ve gaz nakliyatı için imal edilmiş vagonlardır.
a. Yandan Sürme Kapılı Kapalı Vagonlar : Bunlar, şase üzerinde iki yan duvar, iki alın duvar ve üstü bir dam ile kapatılmış normal ve özel tip vagonlardır.
 G, Gb : Normal tip kapalı, 2 dingilli yük vagonu, Buzdolabı, Saman, Şeker, Tuğla, Un, Ot, Manyezit, Çimento, Gübre, Odun vb. taşımalarında kullanılır.
 Ga : Normal tip kapalı, bojili yük vagonu
 He : Özel tip kapalı, 2 dingilli, canlı hayvan taşımalarında kullanılır.
 Ha : Özel tip kapalı 4 dingilli yük vagonu
b. Damı açılabilen üsten doldurmalı vagonlar : Bu vagonlar üstten doldurmalı, alttan ise kontrollü boşaltmaya uygun olarak yapılmış özel tip vagonlardır.
 Ug : Özel tip, bojili, tahıl taşıma vagonu.
c. Soğuk sistemli vagonlar(frigorifik) : Dış hava sıcaklığından çok çabuk etkilenebilecek veya bozulabilecek eşyaların(sebze, meyve, ilaç , kesilmiş et vb.) naklinde kullanılırlar. Ülkemizde imal edilmemektedirler.
 I : Soğuk havalı vagonlar
d. Sarnıçlı Vagonlar : Silindirik prizma şeklinde bir sandığa sahip bu vagonlarda üstten doldurma ve alttan da kontrollü boşaltmaya uygun ve her türlü emniyetin alınmış olduğu vagonlardır. Su, petrol ürünleri ve sıvı yağ gibi likit maddelerin naklinde kullanılırlar.
 Z : Sarnıçlı, 2 dingilli vagon(akaryakıt taşımalarında kullanılır)
 Za : Sarnıçlı, bojili vagon
B. Açık Tip Yük Vagonları : Dış hava şartlarından zarar görmeyecek şekildeki kömür, cevher, tekerlekli araç, boru, ray ve benzeri eşyaların taşınması için imal edilmiş vagonlardır.
a. Yüksek Kenarlı Yük Vagonları : Kenar yüksekliği en az 1,5 metre olan, yan duvarlarında kapıları, alın duvarları açılabilen, alttan yanlara otomatik boşaltmaya uygun olacak şekilde imal edilmiş açık yük vagonlarıdır.
 E : Normal tip, yüksek kenarlı, açık, 2 dingilli vagon. Kömür, krom, alçıtaşı, pancar, hurda demir vb. gibi dökme eşya taşımalarında kullanılır.
 Ea : Normal tip, yüksek kenarlı, açık, bojili vagon
 Fal : Özel tip 4 dingilli, otomatik boşaltma tertibatlı vagon. Cevher, kömür, pancar, krom, boraks, kum vb. taşımalarında kullanılır.
 Fas : Özel tip, 4 dingilli, otomatik boşaltma tertibatlı vagon.
 Fad : Özel tip, 4 dingilli, otomatik boşaltma tertibatlı vagon.
b. Alçak Kenarlı veya Kenarsız Vagonlar : Bunlar platform tipi vagonlarıdır. Kenarsız veya kenar yüksekliği 0,5 metre olan, yan duvarları ve alın duvarları açılabilen, dikmeli veya dikmesiz olarak imal edilmiş vagonlardır.
 Kb, Kl : Normal tip, 2 dingilli, platform vagonu
 R, Rm : Normal tip, 4 dingilli platform vagonu
 Sg : Özel tip, 4 dingilli platform vagonu. Konteyner taşımalarında kullanılır.
 Sp : Özel tip 4 dingilli platform vagonu. Tank, demir vb. taşımalarında kullanılır.
 Sa : Özel tip, 6 dingilli, platform vagonu. Tank, demir vb. taşımalarında kullanılır.
c. Düşük platformlu ağır yük vagonları : Bunlar, ağırlığı ve hacmi çok fazla olan parçaların naklinde kullanılırlar. Gabari ölçülerine uyum sağlayabilmesi için şase ortası aşağı çekilmiştir. Tampon ve cer tertibatları bojiler üzerine monte edildiğinden bu vagonlara hiçbir şekilde hızlı tampon yapılmamalıdır.
 Uaai : Özel tip, çukur şaseli, bojili vagon. Trafo vb. taşımalarında kullanılır.
d. Otomobil taşımaya mahsus iki katlı vagonlar: Ülkemizde imal edilmeyen bu vagonlar, iki katlı ve iki vagon ortadan mafsallı olacak şekilde birleştirilmiş vagonlardır.


ein Bild

 Yük Vagonları ve Teknik Bilgileri :


ein Bild


ein Bild


ein Bild


ein Bild


ein Bild


ein Bild

 
 S.NO  YÜK VAGONLARI  ULUSLARARASI KOD
  1  Furgon Vagonu  (Das-wu)
  2  Yüksek Kenarlı Yük Taşıma Vagonu  (Es-w)
  3  Cevher Taşıma Vagonu  (Fad-wu)
  4  Balast Taşıma Vagonu  (Fall-wu)
  5  Cevher Taşıma Vagonu  (Fals-wu)
  6  Balast Taşıma Vagonu  (Fb-wu)
  7  Kapalı Yük Vagon  (Gas-w)
  8  Kapalı Yük Vagon  (Gbs-w)
  9  Türelli Vagonu  (Hs-w)
 10  Platform Yük Vagonu  (Ks-w)
 11  Araç Taşıma Vagonu  (Ses-w)
 12  Konteynır  Vagonu  (Sgs-w)
 13  Hububat Taşıma Vagonu  (Uadgs-w)
 14  Tank Vagonu  (60m3 Zaes -w)
 15  Tank Vagonu  (95m3 Zacgs -w)
 16  Kayan Duvarlı Vagon (Habis)
 17  Kapalı Yük Vagonu (Gabs)
 18  Konteyner Taşıma Yük Vagonu (Sgss)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !